فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان حوزه محیط زیست

فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در شبکه های مجازی به صورت طرح بین کاربران به اشتراک گذاشته شد و از آن استقبال بسیار خوبی به عمل آمد. این دو فراز در بیشتر خبرگزاری ها مورد توجه کاربران قرار گرفت و از آن به عنوان مواضع خدشه ناپذیر و بسیار ارزشمند مقام معظم رهبری در خصوص محیط زیست یاد شد:
1- مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ی این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند. 
2- دستگاههای مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه تا برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول ، مقابله کنند. ( مقام معظم رهبری).
/ 0 نظر / 40 بازدید